1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Seminar KAKO POSTANEŠ DOBER ZDRAVILEC

Etika, psihologija in komunikacija v zdravilski praksi

Informacije in prijave: 051-377-388 ali info@akademija-zdravilstvo.si

Seminar je zgrajen iz teoretičnih in praktičnih vsebin.

  • Etična načela v zdravilstvu
  • Terapevtski odnos in razumevanje bolnikovih potreb
  • Stres in psihoimunonevroendokrinologija
  • Placebo - skriti zakladi
  • Zdravilska higiena – kako dosegati psiho-energijsko ravnotežje pri pomoči soljudem

Pri zdravilskem delu z ljudmi je ključnega pomena, v mnogih primerih celo bolj kot izbrane metode, veščine in orodja, s katerimi kot zdravilec pomagamo zdravljencem, odnos, ki ga vzpostavimo z njimi, naš psiho-energijski in avrični vpliv nanje (ki se dostikrat odvija pod pragom zdravilčevega zavedanja), vzdušje, v katerem se jim posvetimo, naše vrednote in motivacija, ki nas spodbujajo k temu delu.

Zato je pri zdravilskem delu, kar velja tudi za druge dejavnosti, s katerimi pomagamo soljudem, pomembno, kakšen človek smo, kako se zavedamo sebe (kdo smo?), kako razumemo sebe, katere vrednote so gibalo našega življenja in delovanja - da bi sploh lahko razumeli druge in jim pomagali v procesu vzpostavljanja celosti.

Seminar predstavi bistvene etične dileme pri delu z zdravljenci; razgrne zemljevid, s pomočjo katerega bolje razumemo sebe in zdravljence; poda usmeritve in nasvete, kako dobro in srčno komunicirati z zdravljenci; kako poskrbeti za svoje psiho-energijsko-telesno razvnotežje pri zdravilskem delu.

Seminar bo poglobil vaše razumevanje sebe in zdravljencev ter vam dal koristne usmeritve, ki jih boste lahko takoj prenesli v svoje življenje in delo.

Kdaj
Trenutno ni razpisanega termina.


Informacije in prijave: info@akademija-zdravilstvo.si ali 051-377-388

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut BION d.o.o.

Stegne 21, 1000 Ljubljana
M: 051 377 388
Tel.:  (01) 513 11 46
E: info@akademija-zdravilstvo.si