1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Seminar BIOPOLJE IN BIOELEKTROMAGNETIKA

Najnovejše znanstvene raziskave, merjenja biopolja, razlage o njegovi povezanosti z elektromagnetnimi polji ter uporabi v zdravilstvu. Znanje, ki povezuje novo znanost in zdravilstvo in ga nikjer drugje ne boste dobili. 

Kako razložiti fizikalno nerazložljive pojave, kot so na primer obsmrtne izkušnje, izpričani pojavi reinkarnacije, telepatija in številne druge pojave, ki se jih je oprijelo poimenovanje 'paranormalno'? In nenazadnje, kako si lahko razložimo uspešnost mnogih vej nekonvencionalne veje medicine, med njimi tudi infopatije? Če konvencionalna znanost česa ne zna razložiti, tega po njenem mnenju ni oziroma gre za prevaro. Nekonvencionalna znanost na osnovi številnih izkušenj in resnih znanstvenih raziskav kot razlago ponuja koncept in resničnost biopolja. 

Ker energijska medicina (kamor med drugim sodijo tudi bioresonanca, bioenergijske terapije, homeopatija, infopatija ...) deluje na subtilno plat telesa (na biopolje), je pomembno spoznati in razumeti električno, magnetno in elektromagnetno (EM) polje kot povezavo med delovanjem človekovega materialnega - fizičnega telesa - in subtilno platjo materije (biopolje, eter).

Iz vsebine seminarja

Seminar je preplet predavanj in diskusij ter praktičnih vaj in preizkusov.

Iz vsebine:

  • Biopolje kot temelj celovitosti organizma in temelj holizma v zdravilstvu
  • Biopolje in elektromagnetno polje – dve plati iste resničnosti?
  • Razvoj energijske senzitivnosti – izzivi subjektivnega zaznavanja biopolja in tolmačenja zaznav
  • Kako se da objektivno meriti bioenergijo in testirati njeno učinkovitost?
  • Preizkušanje metod za merjenje lastnega biopolja
  • Učinki elektromagnetnih sevanj na organizme – Kaj je škodljivo in kaj koristno? – Kako zanesljive so novodobne naprave za zaščito pred sevanji?
  • Zdravilni učinki električnega in elektromagnetnega polja: pulzna elektromagnetna terapija in frekvenčna elektroterapija (Rife) – učinkovitost metod pri zdravljenju različnih bolezenskih stanj in preizkušanje naprav
  • Razvoj bioenergijske senzitivnosti in aktivnosti: ustvarjali bomo biopoljski fantom lista rastline ter preverjali svojo uspešnost s pomočjo kirlijanove fotografije

Za razumevanje predstavljenih naravoslovnih vsebin bo podano dovolj informacij na samem seminarju. 

Seminar je zelo bo praktičen – zanimivo delo z energijami in napravami, ki vplivajo na naše biopolje:

- Razvijali boste občutek za energije v biopolju (v lastnem biopolju, drug pri drugem, od posebnih bioenergijskih 'sevalnikov') ter spoznavali izzive njihove pravilne interpretacije.

- Spoznali boste in tudi preizkusili metode za posredno in objektivno merjenje bioenergije.

- Spoznali boste in tudi izkusili pulzno elektromagnetno in frekvenčno elektroterapijo.

- Ustvarjali (manifestirali) bomo, vsak posebej in obenem skupaj, fantom (biopoljski matriks) lista. Ter preverili svojo uspešnost (s pomočjo kirlijanove fotografije). To bo še zlasti nekaj posebnega in zelo zanimivega!

Seminar je primeren za vse, ki vas zanima ali veseli zdravilstvo, ne glede na predhodno znanje iz zdravilstva ali naravoslovnih ved.

 

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut BION d.o.o.

Stegne 21, 1000 Ljubljana
M: 051 377 388
Tel.:  (01) 513 11 46
E: info@akademija-zdravilstvo.si