1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Predavatelji

 

  • VESNA PERIČEK KRAPEŽ, prof. ruščine in nemščine; doktorandka Fakultete za podiplomski humanistični študij (Institutum studiorum humanitatis)

Ljubezen jo je vedno vabila na nove življenjske poti: ljubezen do jezika jo je pripeljala na Filozofsko fakulteto, ljubezen do raziskovanja skritih razsežnosti življenja pa jo je usmerila na pot duhovnosti – in tudi zdravilstva.

Petindvajset let dela s skupinami kot mentorica na področju osebne rasti in duhovne preobrazbe. Od leta 1989 kot učiteljica Duhovne univerze, dejavna snovalka in izvajalka njenega programa, osnovnega in nadaljevalnega, delavnic in seminarjev; posveča se tudi uvajanju v osnovne in napredne tehnike meditacije ter duhovnemu svetovanju. Dve leti je učila tudi na Šoli čustvene inteligence. Deluje kot predavateljica, učiteljica ezoteričnih znanj in meditacije ter raziskovalka nenavadnih navdihujočih pojavov doma in po svetu. Raziskovala je obsmrtne izkušnje, zunajtelesne izkušnje in druge pojave, povezane s smrtjo (in v začetku 90-ih minulega stoletja sodelovala pri raziskavi obsmrtnih izkušenj v Sloveniji s prof. dr. J. Muskom). Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Sodobni pogledi na reinkarnacijo ter soavtorica in scenaristka dokumentarno-pričevalnega filma Čudeži na prehodu v novo tisočletje. Rdeča nit njenega delovanja je bilo prebujanje in krepitev potrebe po osebni in duhovni samouresničitvi ter njena afirmacija v slovenski družbi.

Raziskovanje navdihujočih čudežev (to so zelo blagodejni pojavi, z močno pozitivnim vplivom na človekovo psihofizično zdravje, v človeku sprožajo osebno preobrazbo, poglabljajo njegovo etičnost ter ga dvigajo v višja spoznavna stanja) in izkušnja njihove večnivojske in globinske zdravilnosti jo je usmerila na področje zdravilstva.

 

  • prof. dr. IGOR JERMAN, univ. dipl. biol.

Študij biologije dokončal na Biološkem oddelku Biotehniške fakultete, l. 1982 je magistriral na Oddelku za biologijo; 1984 zagovarjal doktorsko disertacijo, kjer se je ukvarjal s problemi modernih holističnih bioloških teorij, predvsem z vidika logike. Podoktorski študij opravil na Odprti univerzi v Angliji, kjer se je  pri prof. Goodwinu izpopolnjeval iz bioelektromagnetike in biološkega strukturalizma. Redni profesor Biotehniške fakultete v Ljubljani od l. 1999, predava predmete s področja evolucije bioloških vrst in teoretične biologije. Soustanovitelj Inštituta BION, njegov strokovni direktor in vodja raziskovalne Skupine za bioelektromagnetiko. V svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem raziskavam s področja detekcije šibkih bioelektromagnetnih sevanj iz organizmov. Trenutno usmerja raziskave učinkovitega prenosa molekulske informacije in raziskave z drugih bioloških področij, ki se tičejo (bio)elektromagnetnh polj. Ima obsežno mednarodno in domačo bibliografijo. Sodeloval je tudi pri ustanavljanju Zdravilnega centra Medin (ustanovljenega v okviru Inštituta BION).

 

  • dr. ANDREJ GREGORČIČ, univ. dipl. biol.

Po izobrazbi doktor bioloških in biotehniških znanosti, leta 2011 je doktoriral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Njegovi glavni strokovni področji sta sistemski (celostni) pristop k biologiji in živim organizmom (tudi k človeku) in biološka evolucija. Poleg tega ima tudi pedagoško-andragoško izobrazbo. Delovne izkušnje ima tako z raziskovalnega kot tudi z izobraževalnega področja.

Poleg klasične in sistemske biologije ima tudi precej drugih interesov in védenj, predvsem s področij filozofije, pedagogike, psihologije, splošnega naravoslovja in človekove duhovnosti. Zelo ga veseli razvijanje integrativnega (celostnega) pogleda na naravo, človeka ter na njegovo nravnost, duševnost in duhovnost.

Prepričan je, da so le odprti ljudje tisti, ki ne priznavajo umetnih meja, ki jim jih postavljajo sodobni način življenja, sodobna znanost in sodobna družbena ureditev, zmožni pristne osebnostne rasti, preseganja lastnega egocentrizma ter iskrene naklonjenosti ter pomoči svojim soljudem.

 

  • BARBARA HROVATIN, dr. med.

Barbara Hrovatin, zdravnica, strokovnjakinja za prehrano in prehranska dopolnila, ki se je izobraževala tudi na področju tradicionalnega kitajskega zdravilstva (TKM) ter akupunkture. V predavateljskem delu prepleta izkušnje uradne in integrativne medicine ter z veseljem predava o humanizmu v medicini, o terapevtskem odnosu zdravnik/terapevt - pacient/uporabnik, ki ublaži marsikatere tegobe, s katerimi se srečamo, ko zbolimo in potrebujemo pomoč.

 

  • LINA LO FARO

Strokovnjakinja za tradicionalno kitajsko zdravilstvo (TKM), specialistka dietetike, tuinologinja, z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja. Italijanska svetovalka z več kot 40-letnimi izkušnjami, specialistka kitajske dietetike, tuinologinja, refleksoterapevtka. Študirala je in se usposabljala za TKM pri svetovno znanih mojstrih; devet let je delala z mojstroma Van-Ghi Nguyen in J. M. Kespy, izpopolnjevala se je v Firencah, Parizu in na Kitajskem, šest let delala v bolnici Satje Sai Babe v Bangaloreju v Indiji.

 

 

 

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut BION d.o.o.

Stegne 21, 1000 Ljubljana
M: 051 377 388
Tel.:  (01) 513 11 46
E: info@akademija-zdravilstvo.si