1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Za razvoj zdravilskega potenciala v Sloveniji

Priljubljenost in porast zdravilskih metod je od sredine 80 let prejšnjega stoletja opaziti po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. Kar velja ne samo za tradicionalno najbolj razširjeno zeliščarstvo in različne bioenergijske metode, temveč tudi za k nam prenesene starodavne metode z Vzhoda (kot sta denimo ajurveda in tradicionalna kitajska medicina); ter tudi za v sodobnem času razvite energijsko-informacijske metode, ki temeljijo na biopolju, kot je na primer infopatija (zdravilska metoda, ki je sad domačega dela – Inštituta Bion – njegovega navdiha, pameti in znanstvenega raziskovanja).

Slovenija ima zelo bogat zdravilski potencial, veliko nadarjenih ljudi, ki svoje poslanstvo in delo vidijo prav v pomoči ljudem s pomočjo zdravilskih metod. Z željo spodbuditi ta potencial k razvoju in razcvetu ter prispevati k dvigu njegove kvalitete v dobrobit ljudi in nacionalnega zdravja smo v Inštitutu Bion ustanovili prav posebno šolo za zdravilce – Akademijo za zdravilstvo.

Pri oblikovanju in izvajanju Akademije za zdravilstvo nas vodi nekaj namenov.

Prvič, s svojim delom želimo pripomoči k dvigu kvalitete zdravilske stroke ter prispevati k gradnji mostu med t. i. alternativnim in akademskim zdravljenjem. Zato, da bi s tem največ pridobili prav zdravljenci, s potrebami in zagatami katerih se redno srečujemo pri svojem delu v Zdravilnem centru Medin.

Drugič, že obstoječe zdravilske šole ponujajo strokovno-specialno znanje in veščine, mi pa želimo to dopolniti in nadgraditi s temeljnimi in splošnimi zdravilskimi znanji in praksami, ki jih vsak zdravilec potrebuje, da dvigne kvaliteto svojega dela. Program smo oblikovali tako, da usposobi zdravilca več nivojsko za to plemenito poslanstvo: teoretično in praktično; intelektualno in psihološko, energijsko in telesno ter tudi intuicijsko. Program povezuje znanje – bogato, poglobljeno in praktično uporabno znanje za samostojno zdravilsko delo na več strokovnih smereh – različne učinkovite zdravilske prakse – in delo zdravilca na sebi. Obenem pri usposabljanju povezuje t. i. alternativno in šolsko zdravljenje, z namenom čim bolj kvalitetno in učinkovito pomagati zdravljencem.

Tretjič, želimo prispevati k povezovanju in sodelovanju znotraj zdravilske stroke, zato smo na enem mestu povezali različne strokovne zdravilske prakse. K sodelovanju smo pritegnili predstavnike različnih specialno-strokovnih zdravilskih smeri, in sicer ajurvede, bioresonance, zeliščarstva, vibracijskega zdravljenja (infopatije, radionike) in morda se bo na to vabilo odzval še kdo.

In nenazadnje, kar je prav tako pomembno, v spodbudo nam je bila tudi povsem praktična potreba zdravilcev, da svoje delo legalizirajo. Usposabljanje na naši šoli vam bo to olajšalo.

Zdravilstvo je v Sloveniji od sprejetja Zakona o zdravilstvu leta 2007 legalizirana družbena dejavnost. V skladu z zakonom je med zdravilskimi sistemi, ki se jih sme izvajati v Sloveniji, tudi TKM, med metodami pa tudi infopatija, informacijska zdravilska metoda, ki temelji na dinamični urejenosti vode. Pogoje za legalno opravljanje zdravilske dejavnosti določa Zakon o zdravilstvu.

Po opravljenem pisnem in ustnem izpitu na koncu izobraževanja študenti prejmete certifikat Akademije za zdravilstvo.

Vesna Periček Krapež, vodja Akademije za zdravilstvo

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut BION d.o.o.

Stegne 21, 1000 Ljubljana
M: 051 377 388
Tel.:  (01) 513 11 46
E: info@akademija-zdravilstvo.si