Kaj je skupno številnim zdravilskim metodam

  • Print

Pred leti je nek slovenski znanstvenik, sicer fizik, očital kolegu znanstveniku, psihologu, le kako se lahko ukvarja s tako neznanstveno temo; slednji je namreč pričel raziskovati t. i. obsmrtne izkušnje (angl. NDE – near death experience), pa tudi sicer se je posvečal 'čudnim' temam, kot so na primer višja ali alternativna stanja zavesti, telepatija in podobno. - Je lahko katero koli vprašanje oziroma področje, ki je še (dokaj) neraziskano in nepojasnjeno – neznanstveno ...?

Bi se znanost sploh razvijala, če bi vsi znanstveniki oziroma raziskovalci delili življenjske probleme in izzive na 'znanstvene' in 'neznanstvene'? Tudi znanost žal ni imuna na občečloveško šibkost – na zagledanost v svoj prav ter strah pred neznanim in drugačnim. In vendar so vedno obstajali ljudje odprtega uma, ki jim je bolj kot za lasten znanstven ugled bilo mar za resnico.

 

Med njimi tudi Tesla, Reich, Tiller, Cope in številni drugi, ki so raziskovali biopolje, nekateri bolj teoretično, drugi tudi eksperimentalno ali izumiteljsko, v skladu s tem so ga tudi različno imenovali. To posebno, 'subtilno', polje oziroma ta 'finosnovna' substanca, občutljiva na električno in elektromagnetno polje, zelo odzivna na informacije, znanstveno še ni dokazano, a je kljub svojemu uradno-znanstvenemu »neobstoju« še kako živo prisotno v mnogih zdravilskih praksah na Vzhodu in Zahodu (ki, či, prana, bioenergija, eter ...), ki prek njega učinkovito krepijo, obnavljajo, vračajo zdravje.

 

Saj, kaj pa imajo skupnega homeopatija, bioresonanca, radionika, reiki, pranaterapija, bioenergijske terapije, infopatija … in številne druge zdravilske metode? – Prav ta 'skriti in skrivnostni' temelj, ki ga kot 'življenjsko energijo' že tisočletja poznajo učenja Vzhoda in ki je prav tako prisoten v starogrško-rimski mitološki in filozofski misli ter ima tudi zgodovino znanstvenega razvoja.

 

Biopolje je vitalni in izjemno pomemben del našega organizma in vsakdana. Dâ se ga začutiti in videti (ali celo fotografirati); se z njim naučiti sodelovati in pravilno ravnati, da bo v podporo našemu lastnemu zdravju in zdravju soljudi. Ko spoznamo lastnosti biopolja, lahko razumemo tudi pojave, kot so na primer levitacija, telepatija, zunajtelesne izkušnje ...

 

Če vas veselijo znanja in izkušnje, ki povezujejo zdravilstvo, starodavna védenja in novo znanost, boste gotovo uživali na novembskem seminarju Akademije za zdravilstvo »Energijsko in informacijsko zdravilstvo«. Toplo vabljeni.

 

Vesna Periček Krapež