1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Priprava na izpit iz zdravstvenih vsebin za zdravilce

Anatomija in fiziologija – Interna medicina s patologijo – Prva pomoč – Vzgoja za zdravje in higieno

Uspešno opravljen izpit iz medicinskega predmetnika je po veljavnem Zakonu o zdravilstvu eden od pogojev za pridobitev zdravilske licence. Velja za tiste med vami, ki nimate ustrezne zdravstvene izobrazbe. Izpit se opravlja na Ministrstvu za zdravje (info. na spletni strani http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/zdravilstvo/).

Na Akademiji za zdravilstvo ponujamo zelo kakovostne priprave na ta izpit. Udeleženci našega programa so s predavatelji in gradivom zelo zadovoljni.


 TERMINI, PRIJAVE 

Celoten program obsega 70 pedagoških ur.

Anatomija in fiziologija (33 ped. ur)

  • je potekalo julija

Interna medicina s patologijo (22 ped. ur)

  • je potekalo julija

 Prva pomoč; Vzgoja za zdravje in higieno (15 ped. ur)

  • v petek, 24. avgusta od 17.00 do 20.30
  • v soboto, 25. avgusta od 8.30 do 18.30

 PRIJAVE IN PLAČILO 

Cena programa je 660 €. Znesek lahko poravnate v treh obrokih: 1. obrok 330 € do 22. junija, 2. obrok 220 € do 13. julija, 3. obrok 110 € do 17. avgusta.

V kolikor znesek poravnate v enkratnem znesku, je cena z vključenim popustom 610 €.

Prijave zbiramo do 20. junija 2018. Ko bomo prejeli vašo prijavo, vam bomo poslali predračun in vljudno prosimo, da ga poravnate do datuma valute, saj bomo le tako vedeli, da se boste predavanja zagotovo udeležili. V primeru odjave do 25. junija del vplačanega zneska vrnemo in obdržimo znesek v vrednosti 30 € za administrativne stroške. V primeru kasnejših odjav vplačanega zneska ne vračamo. Program izvedemo ob zadostnem številu prijav. V primeru odpovedi programa iz organizacijskih razlogov, vam vrnemo celotni znesek.

Število udeležencev je omejeno. Zaradi organizacije predavanj prosimo za pravočasne prijave.


 KJE  

Akademija za zdravilstvo, Inštitut Bion, Stegne 21, Ljubljana (Kako do nas? Klikni tukaj)


 Prijave in informacije 

I: info@akademija-zdravilstvo.si 
M: 051-377-388

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut Bion d.o.o.
Stegne 21, 1000 Ljubljana
Tel.:  (01) 513 11 46
M: 051 377 388
E: info@akademija-zdravilstvo.si